Yoga/Meditasyon PDF Yazdır E-Posta

Yoga

·         Yoga" kelimesi Sanskritçe'de hem "bütünlük" (union) hem de "disiplin" anlamina gelen bir kelimedir.
·         Bizi meydana getiren fiziksel, ruhsal (enerji) ve akilsal vücudumuzu bir bütün olarak algilayarak disipline etmemize yarayan bir çalismadir.
·         Yoga bir din degildir. Bir yasama biçimidir. Bize yasama sanatini ögretir.
·         Yoga kendimizi kesfetmek, huzura kavusmak, bütünlüge ulasmak için yapilan çalismalardir.
·         Yoga evrensel bir sanatdir.
·         Yoga konsantrasyon demektir. Yoga bütünlük demektir.
·         Yoga yaklaşık 5,000 yildir uygulanmaktadir.
·         Yoga tam anlamıyla uygulayan kişiye "Yogi" denir. Yoga, bedeni, zihni ve ruhu tamamen eğiten, huzur veren ve kişinin kendini tanımasını sağlayan, dünyadaki en eski kişisel gelişim metotlarından biridir.

Bedensel ve akil sağlığımızı iyi veya kötü olarak bizzat kendimiz yaratırız. Eğer yorgun, dermansız, sinirli ve üzüntülü bir hayat sürüyor isek bunda çoğunlukla kendi kusurumuzun büyük payı vardır. İşte, o zaman hareketlerimizi, yaşayış tarzımızı tekrar ele alarak değiştirmek zorundayız. Yoga bize bu konuda yol gösterir. Yoga yaparak daha iyi yaşamayı, yorulmaksızın daha uzun yaşamayı mümkün kılacak sağlığı ve dengeyi bulabilirsiniz. 

Yoganın Ana Konuları

 • Solunum (Pranayama)
 • Hareket (Asana)
 • Gevşeme
 • Beslenme
 • Meditasyon

 

Yoga Çeşitleri

Yoga'nın birçok türleri vardır. Fakat bunlar içinde en çok bilinenleri Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga ve Raja Yoga'dır. Her bir yoga türü birbirlerinden birşeyler almıştır. Tüm yoga türleri sonuç olarak, aynı amaca yani birleşmeye, bütünleşmeye yöneliktir. Bu yoga çeşitlerini kısaca tanıyalım.

Hatha Yoga: Fiziksel hareketler ve duruşlar, nefes alma teknikleri bu çeşide girmektedir. Hatha Yoga üç ana bölümden oluşur. Bunlar Asanalar (Duruşlar), Pranayama (Nefes egzersizleri) ve Savasana (Gevşeme). Duruş, nefes alıp verme ve yoğunlaşma (konsantrasyon) üzerine kurulmuş olan Hatha Yoga öğretisi, bedenle zihnin birlikteliğini, bütünselliğini içerir. 

Raja Yoga: Aynı zamanda “Asil Yol” da denmektedir. Egzersiz ve nefes alma tekniklerini, meditasyon ile birleştirip ortaya başarılı bir insan çıkarmayı amaçlar. Yoga türleri içinde en seçkin olanıdır. Hatha Yoga uygulamaları kişiyi Raja Yoga'ya hazırlar. Çünkü Hatha Yoga, bedene ruhun egemenliğinin kurulması, kontrolun sağlanması ve böylece daha üstün bilinç merkezlerine ulaşılması için bir araçtır. 

Jnana Yoga: Bilgeliğe uzanan yol, en zor yol olarak kabul edilir. Bilgi ve bilgelik yoludur. En zor yoldur ve irade ve aklın muazzam kuvvetini ister. Jnana Yogi, Vedanta felsefesini öğrenerek zihnini, kendi niteliğini inceleyip araştırmak üzere kullanır. 

Bhakti Yoga:
Tanrı kavramı üzerinden yola çıkıp, ileri derecede konsantre olup kişinin kendini tamamen o işe adamasını ön gören yoga çeşididir. Özellikle duygusal bir tabiatı gerektiren, bağlılık yoludur. Bhakti yogi, bilhassa sevginin gücü ile güdülenmiştir. Her şeyi Tanrı sevgisinin tezahürü olarak görür. Dua ve ibadet yoluyla kendisini Tanrı'ya teslim eder. Duygularına yön verip, onları koşulsuz sevgi ve bağlılık yoluna çevirir.

Karma Yoga: Bu yoga çeşidinde bütün hareketler aklın kişisel bir tanrı kavramına uyarlanmasıyla yapılmaktadır. 

Tantra Yoga: Görünmeyen bilinci belirli kelimeler, diyagramlar ve hareketlerle açıklamaya çalışır. Fiziksel ve ruhsal bedenlerin birleşimini göstermek için kullandıkları diyagramlardan biri üst üste konmuş iki üçgendir. Aşağıya bakan üçgen fiziksel alemi ve kadını, yukarı doğru bakan üçgen ise ruhsal alemi ve enerjiyi sembolize eder.

Kashmir Shavizm: Bu yoga öğretisine göre evrendeki her şeyin hem kadınsal hem de erkeksel özellikleri vardır. Bu öğretiye göre kadınsal ve erkeksel prensipler birbiriyle iç içe geçmiş eşit bir ortaklık oluştururlar ve bu yüzden birbirinden ayrılmaları mümkün değildir. Aralarındaki çekim zıtlığın mutlak birleşimini doğurur ve bu birleşim tadına doyamadığımız bir karmaşıklığı bize sunar. Diğer öğretilerin aksine Kashmir Shavizm akla değil duyguya dayalıdır. Entelektüel anlayışın Yoga öğreniminde hiçbir zaman tek başına yeterli olmayacağını iddia eder.

Hatha Yoga ve Egzersiz Sistemi 

Hatha Yoga çalışmaları Pranayama (Nefes Egzersizleri), Asana (duruş postürleri) ve meditasyon sistemlerinden oluşur.
Pranayama / Nefes Egzersizleri

Sanskritçeden incelendiğinde Prana(vital air or energy); hava ve havadaki yasam enerjisi,
Yama(control or direction); kontrol etme ve yönlendirme ve Pranayama; hayat enerjisinin kontrol edilerek yönlendirilmesi olarak ifade edilebilir.


Solunum kendimizi iyi hissetmek ve saglikli olmak için her zaman kullanabilecegimiz ve karsisiginda bir bedel ödememiz gerekmeyen inanilmaz bir enerjidir.
Yine, Sanskrit kök prana, “nefes” sözcüğünü de karşılamaktadır, ancak yogada Prana salt nefes demek değildir. Yoga felsefesi evrende görülen her oluşun Prana'nın tezahürü olduğunu ve evrende tezahür eden enerjinin bütününe Prana adı verildiğini ifade etmektedir. Prana solunum hareketine neden olan güçtür, nefesteki canlılıktır ancak onu salt güç diye adlandırmak yanlış olacaktır, zira güç sadece onun bir yansımasıdır.
Nefes yoluyla pranayı alış veriş Pranayama'dır. Yoga felsefesinin babası Patanjali, Pranayamayı bir yöntem olarak kabul etmiştir.
Düzgün nefes alıp verme vücuttaki pek çok fonksiyonun düzgün işlemesini sağlamaktadır. Pranayama çalışmalarında doğru nefes tekniği ile ; Kanın temizlenmesi, vücuttaki zehirli maddelerin atılması, Solunum esnasında akciğerlerin genişleyip daralması ile karın bölgesine yapılan masajın sindirim organları, karaciğer, böbrekler vb organların olumlu etkilemesi göğüs kafesinin daralması ve genişlemesi sayesinde koroner damarlardaki tıkanmaların önlenmesi, kronik soğuk algınlığı, sinüzit, alerji, horlama vs gibi rahatsızlıkların hafiflemesi söz konusudur.
Solunum tekniklerini uygulayıp tam verim alabilmek için; düzenli pratik yapmak, çalışmaları dik duruşta (oturarak, ayakta yaslanarak) ve temiz havada yapmak gerekebilir. Burun kanatlarının kontrollü değişimiyle solunum (Anuloma Viloma), diyafram kullanımıyla gerçekleşen solunum (Kapalabathi), karın solunumu, göğüs solunumu gibi çeşitli uygulama biçimleri mevcuttur.
Asana / Yoga Postürleri

“Asana” Hatha Yoga duruşlarına verilen ad olup, kelime anlamı itibarı ile "rahat duruş, doğru ve iyi duruş" olarak ifade edilmektedir. Hatha Yoga asanaları koordine edilmiş beden duruşları ve nefes tekniklerinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal yapı üzerindeki tesirlerini belirli konsantrasyonlar ile ortaya koymaktadır.
Raja Yoga için bir hazırlık oluşturan Hatha Yoga içerisinde birçok Asana varken, Raja Yoga'da sadece birkaç tane Asana vardır ve nihai olarak tek bir Asana'ya varılmaktadır ki buna Dhyana Asana ya da meditatif duruş denir.
Bunun yanında her bir asana, kendi grubuna göre fizik yapıyı dengelemekte, esnetmekte, gergin ve sert haldeki kas yapılarını gerektiği zaman sertleşecek şekilde uzun ve esnek hale getirmektedir. Hatha Yoga çalışmaları bir zayıflama yöntemi olmamakla birlikte vücudun bu şekilde esnetilmesi onun gereksiz dokulardan kurtulmasını ve böylece form almasını temin eder. “Asana'lar, Hatha-Yoga'nın ilk adımını oluşturduklarından uygulayıcıya ilk aşamada açıklanır. Asana'lar kişiyi dayanıklı, hastalıklardan uzak, eklemlere bağlı uzuvları da hafif kılar”
Asanalar beden sağlığı için önemli egzersizlerdir ve günlük yaşantıda bedeni zorlamadan rahatlıkla uygulanabilir. Egzersiz sonrası kaslarda laktik asit birikmesi beraberinde yorgunluğun azalmasını sağlayan bir toparlanma sürecini getirir. Oysa Hatha Yoga duruşlarında oksijen alımı fazla olduğundan oksijen borçlanması daha az, toparlanma süreci daha kısa olacaktır. Yoga asanalar sinerjik ve antagonist kasların düzgünlüğünü, esnekliğini ve dayanıklılığını geliştiren izometrik egzersizlerdir ve araştırma sonuçları asanaların statik motor performansı, el-göz koordinasyonunu, kardiyovasküler dayanıklılığı, anareobik gücü geliştirdiği, 6-12 aylık çalışmanın esneklik süresi ve dayanıklılık performansında artış, aşırı bitkinlik hallerinde azalma sağladığını göstermiştir.

Meditasyon

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde "derin düşünme" anlamına gelmekte bir terim olup, mistik anlamıyla, sözlüklerde, "kişinin iç huzuru, sükunet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad" olarak tanımlanır. Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet) ve Zen (Japonya) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar verilmiştir. Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tekbiçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır.
Meditasyon, Raja Yoga'nın yedinci basamağı Hatha Yoga çalışmalarının son basamağındaki uygulamadır. Meditasyon bir şuur akışıdır, şuurun bir sıçrayışı, bir çekişi ya da itimi değildir. Meditasyon, benlik-analizi veya yaşamın ideallerine olan adanma denilebilecek kişinin kendi Özben'ini samimi olarak araştırması yoludur. Hatha Yoga Pradipika’ da meditasyon “aklın doğal durumu” olarak ifade edilmektedir.
Meditasyon, yoganın temel taşlarından biridir. Yoga ile ulaşılacak, evrenle birleşip bütünleşme haline meditasyon uygulaması olmadan gelmek mümkün değildir. Bu meditatif hal aslında pek çok dinin pratikleri içinde yerini bulmuş bir uygulamadır. Örneğin, İslam Sufizminde benzer uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır ki, en bilinen örnek “sema” meditatif hal sağlanmadan uygulamada devamlılığın kolay kolay gerçekleşmeyeceği bir çalışmadır. Yogada uygulanan mantraları, yani kutsal sözleri tekrarlayarak gerçekleştirilen meditasyonun sufizmdeki karşılığı “zikir”dir. Uygulamada solunuma ya da sema veya duaya odaklanma gibi farklılıklar olsa da, meditatif hale geçildiğinde karşılaşılan fizyolojik değişimler aynıdır. Bunu yanında her iki meditasyon esnasında da kişilerin neşeli, güçlü duygular, zamansızlık hissi, farkındalıkta artış, zihinsel dinçlik, iyi olma hissi ve genel gevşeme hissettiklerini ifade ettikleri görülmektedir.
Meditasyon teolojik felsefedeki görüntüsünün dışında gündelik yaşamda kolaylıkla yer alabilmiş bir mental aktivitedir. Duyulardan kaynaklanan düşüncelerin artık söz konusu olmadığı bir bilinç durumudur ki buna göre, meditasyon düşüncenin konsantre olunan konuda doğru ve düzenli akışı olup konsantrasyonun hemen arkasından ortaya çıkan hal olarak ifade edilmektedir.


 

Meditatasyon – Oniki Prensip

Meditasyon yapmayı öğrenmek, favori yemeğinizi ya da kekinizi nasıl pişirdiğinizi öğrenmeye benzer. Başlangıçta, bazı zorluklar yaşayabilir ve çok sayıda sorununuz olabilir ve hatta kuşkucu bile davranabilirsiniz. Umduğunuz bir kekten çok farklı görünen bir kek pişirdiğiniz zaman, kek pişirme keyfinden bile fazgeçebilirsiniz. Fakat, aynı keki defalarca yapmaya devam ederseniz, kek pişirme yolculuğunuzun oldukça kolay olduğunu ve hatta idealinizdeki mükemmel keki pişirebildiğinizi bile gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Daha sonraları, onu nasıl yapacağınızı ve acaba nasıl olacağını hayal bile etmeden mükemmel kekinizi pişirebilirsiniz, çünkü o deneyimi daha önceden edindiniz…
Meditasyon, temel olarak  yukarıdaki benzetmeye benzer bir duygu ve deneyimdir. Başlangıçta zor olabilir ve hatta beceriksizce/anlaşılması güç bir duygu/deneyim bile olabilir, fakat pratik yapmayı sürdürdüğünüz taktirde onu kolaylıkla kavradığınızı hissedeceksiniz.

Kek ya da yemek pişirirken ihtiyaç duyduğunuz bir tarif gibi, Meditasyon için de bir reçeteye-tarife ihtiyacınız vardır. Bunun için Swami Vishnu-Devananda temel basamaklarda ve pratik aşamada insanların anlamalarına yardımcı olması için Meditasyonun Oniki Prensibini tasarlamıştır.
 

Meditasyonun Oniki Prensibi

 1. Meditasyon için özel bir yer seçin.
 2. Beyninizin günlük olaylardan uzak olduğu bir zamanı tercih edin.
 3. Beyndeki karmaşanın daha çabuk azalması için her gün aynı zamanı ve aynı yeri kullanın.
 4. Sırt, boyun ve başınız dik, yüzünüz Kuzey ya da Doğu'ya dönük olacak şekilde oturun.
 5. Seansınızın süresi için beyninizi sakinleştirmeye yönlendirin.
 6. Nefesinizi düzenleyin-5 dakikalık derin soluma ile başlayın, daha sonra yavaşlatın.
 7. Ritmik soluma düzenini yakalayın-yaklaşık üç saniyede soluk alın daha sonra verin. 
 8. Başlangıçta, beyninizi serbest gezinmeye bırakın- eğer onu konsantre olmaya zorlarsanız sadece huzursuzluğu artacaktır.
 9. Sonra beyninizin tercih ettiği ilgi merkezine yoğunlaşın.
 10. Kendi seçtiğiniz tekniği uygulayın, seansınız boyunca beyninizin ilgi merkezinde konsantrasyon objelerinizi tutmaya çalışın.
 11. Berrak düşünce durumuna eriştiğiniz zaman Meditasyon olur, fakat berrak uyanıklılığınızı korumaya çalışın.
 12. Uzun pratikten sonra, berraklık ve aydınlanma görünür, kendini aydınlanmış durumuna erişilir.

Meditatasyon yapmak kesinlikle size maliyet getirmez, hiçbir zaman paranızı ve zamanını çalmaz. Meditasyon yaptığınız yer herhangi bir yer olmak zorunda değildir. Sadece, meditasyon yaptığınız yerin rahat olduğundan emin olmak ve önemli olan rahatsızlık vermeyen bir durumda pratik yapabilmektir. Evinizin veya işyerinizin sakin bir köşesini bulmak hoş olacaktır, çünkü Meditasyon yaptığınız yer beyninizin sakinleşmesine yardımcı olacaktır. Meditasyonu günün her saatinde yapmak doğru değildir. Elbete ki meditasyon için uygun olan zamanlar vardır. Gün ortasında, günlük  meşkuliyetinizi yapmak ve çalışmak zorunda kaldığınız esnada Meditasyon yapmayın. Meditasyon için en ideal zaman, ruhsal/manevi enerjinin yoğun olduğu sabah şafağı ve akşam karanlığıdır.

Önemli olan meditasyonu günlük yaşamınızda bir alışkanlık haline getirmektir. Düzenli pratik yapıldığı zaman, meditasyon için oturduğuz anda beyniniz neye cevap aradığınızın yanıtını vermeye başlayacaktır. Birkaç zaman sonra, aklınız bu sakin an için sorgulamaya başlayacaktır, böylece sizin için Meditasyon yapmak doğal olarak mükemmel olacaktır.

Öğr.Gör.Nihat AYÇEMAN
Bu e-posta adresi spam botlar tarafından korunmaktadır, Görüntülemek için javascript açık olmalı.

 

 

Copyright © Masaj ve Doğal Terapiler Derneği - MADOTED - E-Mail: info@madoted.org