Qigong PDF Yazdır E-Posta

Qigong

Qigong  (Çigong) farklı fiziksel duruşlar ve beden hareketleri ile nefes tekniklerini içeren ve Çin tıbbının şifa sanatlarından olan bir çeşit egzersizdir. Çigong çoğunlukla sağlığın korunması için öğretilmesine karşın bazıları onu terapötik müdahalede de kullanmaktadır. Geleneksel Çigong'un çeşitli formları Çin savaş sanatları ile birlikte uygulanmakta ve genellikle içsel savaş sanatlarının ileri düzey çalışmalarında yaygındır.

Çigong, bedende ki (Qi) olarak bilinen doğal yaşam enerji alanının bulunduğu şeklindeki geleneksel Çin inancına dayanmaktadır. Çi Mandarin Çincesinde nefes veya gaz anlamına gelmektedir. Nefes yoluyla bu enerji canlı tutulur, gong ise çalışma veya teknik anlamına gelir. Çigong "nefes çalışması" veya iyi bir sağlığa ulaşıp onu sürdürmek için nefesi kullanma sanatıdır.

Çigongun Çin'de uzun bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Çi ve etkileri ile ilgili ilk yazılı kaynaklar 3,300 yıl kadar önceye gitmektedir (Shang ve Zhou hanedanları). Ma Huan Tui mezarlarında yapılan arkeolojik keşiflerde sağlık için duruşlarla nefesin bir araya getirildiği dans serileri ortaya çıkarılmıştır. Shanghai Qi Gong Araştırma Enstitüsündeki araştırmacılar Çigong'un ilk Vu şaman danslarından ortaya çıktığı teorisini öne sürmüşlerdir. Bu dansların çoğu hayvanların hareketlerine dayanılarak geliştirilmiştir. Çigongun 1.500 kadar değişik stili bulunmaktadır. 

 

Copyright © Masaj ve Doğal Terapiler Derneği - MADOTED - E-Mail: info@madoted.org