madoted

Vizyonumuz

SAĞLIK VE DOĞAL TERAPİLER DERNEĞİ, holistik (bütünsel) sağlık, doğal sağlık, spa, wellness, doğal şifa sanatları ve alternatif terapiler alanında çalışan terapisti, pratisyeni, uzmanı, akademisyeni, eğitmeni, hekimi, araştırmacı ve yöneticileri bünyesinde barındıran bir profesyonel meslek derneğidir.
Derneğin amacı; eğitim, araştırma, uygulama, geliştirme ve denetleme çalışmaları yapmak, alanı ve çalışanlarını ulusal ve uluslararası çerçevede en iyi şekilde temsil etmektir. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

Misyonumuz

Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği’ nin misyonu; doğal sağlık ve doğal terapiler sanatını, bilimini ve pratiğini geliştirmek ve ilerletmek. Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar, kurs ve seminerler aracılığı ile yeni teknik ve gelişmeleri duyurmak, masaj ve doğal terapiler sanatı ve biliminin ülkemizde gelişimine yardımcı olmak ve bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak. Ulusal mesleki standartlarının oluşması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, istihdam oluşturulması, eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması ve yürütülmesi için çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve geliştirilen projelere destek olmak.   


YÖNETİM ve DENETİM KURULU
(12.11.2013 Tarihinde Yapılan 4.Olağan Genel Kurul Sonucunda)

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Nihat AYÇEMAN (Başkan)

Simge TUĞCU

İlkay Orhan

Neşe Toktaş      

Murat GARAN

Bülent ÖNER

Mustafa KUTLU

Orhon UZEL

Özgür ÖZKURT

Cenk YILDIZ

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

Denetim kurulu Yedek Üyeleri

Sebih ÇAYLAK

Serdar TAHMAZ

Birol DEREN

Özgür ÖZDEMİR

Şükrü YILMAZ

İsmail ÖNER

SAĞLIK VE DOĞAL TERAPİLER DERNEĞİ ve etkinlikleri ile ilgili daha kapsamlı bilgiyi derneğin web sayfasında bulmak mümkün olduğu gibi, sorularınızı derneğin Antalya'da bulunan Dernek Merkezi'ne mektup, faks ve e-posta ile ( Bu e-posta adresi spam botlar tarafından korunmaktadır, Görüntülemek için javascript açık olmalı. ) iletmeniz mümkündür.

  

Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği Resmi Logosu

 

Renkler, doğada en fazla bulunan iki rengin temsilcisi; yeşil doğanın yeşilliğini, mavi gökyüzü ve yeryüzündeki suların maviliğini temsil eder. 

Figür, insanın sadece iyi ya da sadece kötü olmadığını, her insanda iyi ve kötü yönlerin olduğunu; açık alanlar iyi (pozitif), koyu alanlar kötü (negatif) yönleri anlatır. 
Uyumlu bir denge için pozitif ve negatif unsurların  bir arada olduğunu anlatır.  
Açık elin içine bitkiden damlanın akışı, insanın doğaya olan bağlılığını anlatır; doğadan insana insandan doğaya sürekli bir dönüşüm vardır. İnsan bir eli ile doğadan şifa alır diğer eli ile verir. 

FELSEFE
Nihat AYÇEMAN

TASARIM
Derya & Oktay BARKIN